Lekarze specjaliści:

  Lekarz Godziny przyjęć

 ALERGOLOG 

 Dr n med. Marcin Kurowsk i  Pon.: od 15:00 

 BADANIA KIEROWCÓW 

 Lek med. Grażyna Dembska
 Lek med. Ryszard Żubicki
 Dr n med. Beata Wrodycka-Żytkowska
 Pon.: 15:00-18:00
 Wt.:   15:00-16:00
 Śr.:    16:00-18:00
 Czw.: 10:30-12:00
 Pt.:    15:00-18:00
 Sob.:  9:00-10:00

 BADANIA DO BRONI 

 Lek med. Grażyna Dembska  Pt.: od 12:00 

 CHIRURG 

 Chirurg lek med.
 Dariusz Starnicki
 Czw.: 16:00-18:00 

 CHOROBY WĄTROBY 

 Dr n med.Witold Wrodycki  Śr.: od 17:00 

 CHOROBY WEWNĘTRZNE
 INTERNISTA
 RODZINNY

 Lekarz chorób  wewnętrznych lek  med.  Grażyna Dembska  Pon.: 15:00-18:00
 Wt.:   15:00-16:00
 Czw.: 10:30-12:00
 Pt.:    15:00-18:00
 Sob.:  9:00-10:00
 Lekarz chorób  wewnętrznych lek  med.  Ryszard Żubicki  Śr.: 16:00-18:00

 DERMATOLOG 

 Dr n med. Iwonna Michalak  Śr.: od 16:00 

 DIABETOLOG/DIETETYK 

 mgr. Anna Kwaśniewska Terminy osobiście

 ENDOKRYNOLOG 

 Dr n med.
 Hanna Kołodziej-Maciejewska
 Jedna Śr. na miesiąc  15:00-16:00 
 Dr Zbigniew Krawczyk  Pon.: od 18:00 

 GASTROLOG 

 Chirurg lek med.
 Dariusz Starnicki
 Czw.: 16:00-18:00 

 GINEKOLOG 

 Dr n med.
 Sofia Mandryka-Stankewycz
 Usg trans-waginalne ciąży
 Wt.: od 16:00 
 Lekmed.
 Marta Chrzanowska-Steglińska
 Wt.: od 16:00 

 KARDIOLOG 

 Dr n med. Robert Kowalczyk  Pon.: od 14:00 

 LARYNGOLOG 

 Lek med. Laura Goczek  Pn, Śr, Pt: Od 16:00
 Dr n med. Małgorzata Śmiechura-Gańczarczyk  Wt.: Od 15:00

 LECZENIE BÓLU 

 Dr n med. Andrzej Żytkowski  Wt.: 16:00-18:00 

 NEFROLOG 

 Dr n med. Iwona Fisiak  Pon.: od 14:00 

 NEUROLOG 

 Dr n med. Beata
 Wrodycka-Żytkowska
 Pon.: 12:00-16:00 
 Pt.: 12:00-16:00 

 ORTOPEDA 

 Lek med. Paweł Dynowski  Czw.: od 16:00 
 Lek med. Maciej Kowalewski
 Usg stawów
 Pt.: od 10:00 

 PEDIATRA 

 Specjalista pediatra
 Halina Biegańska
 Terminy umawiane  osobiście
 Dr.  Małgorzata Brzyszcz  Terminy umawiane  osobiście

 PSYCHIATRA 

 Dr n med. Zbigniew Łucki  Sob.: 9:00-10:00 

 PROKTOLOG 

 Chirurg lek med.
 Dariusz Starnicki
 Czw.: 14:00-16:00 

 PULMONOLOG 

 Dr n med. Anna Piotrowska  Wt.: od 15:00 

 UROLOG 

 Lek med. Janusz Nowak  Pierwszy  Poniedziałek  miesiąca od 15:00 

 USG 

 Dr n med. Witold Gajewicz  Śr.: od 16:00 
 Dr n med. Marzena Gajewicz  Czw.: od 17:00 

W NZOZ Remedium istnieje możliwość badania wraz z wykonaniem wszystkich konsultacji w ciągu 1dnia po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 42 211 12 11 / 783 668 541 w godzinach od 10 do 18.