Logopeda - mgr Sylwia Łuczak


Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy:


 • Opóźniony rozwój mowy
 • Seplenienie (sygmatyzm) - nieprawidłowa wymowa głosek ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż
 • Kappacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski k
 • Gammacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski g
 • Rotacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski r
 • Zaburzenia mowy i komunikacji u dorosłych
 • Mowa bezdźwięczna
 • Terapia trudności w czytaniu i pisaniu - terapia dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 • Terapia wad wymowy połączona z elementami treningu prawidłowego oddechu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy u niemowląt i małych dzieci

 

W gabinecie prowadzone są również ćwiczenia:


 • Przygotowawcze do nauki pisania i czytania na wczesnym etapie edukacji
 • Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania metodą J. Cieszyńskiej

W NZOZ Remedium istnieje możliwość badania wraz z wykonaniem wszystkich konsultacji w ciągu 1dnia po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 42 211 12 11 w godzinach od 10 do 18.