Zapraszamy na spotkania

SZKOŁY RODZENIA

    na których przekazujemy rzetelną wiedzę o:
  • emocjach towarzyszących ciąży, porodowi i połogowi,
  • przebiegu porodu oraz przygotowaniu się do niego,
  • metodach łagodzenia bólu porodowego,
  • okresie noworodkowym, opiece i pielęgnacji noworodka,
  • właściwym postępowaniu podczas połogu,
  • zasadach skutecznego karmienia piersią,
  • wybranych zagadnieniach z właściwego wspomagania rozwoju niemowlęcia.

Uczestnictwo w zajęciach przygotowuje teoretyczne, psychiczne oraz fizyczne do porodu i macierzyństwa.
Większa świadomość i lepsze zrozumienie tego, co się dzieje na sali porodowej i po porodzie pozwala na "oswojenie" lęku przed nim.
Rodzice nabywają niezbędnych umiejętności potrzebnych w opiece nad maleństwem, co pozwala im w pełni odkryć radość rodzicielstwa.