Pracownia psychotechniczna:02

 

 • Wymagane badania do zawodu kierowcy do kategorii B, C, D, E
 • Badania dla operatorów (np. wózków widłowych, suwnic, żurawi)
 • Badania dla stanowisk wymagających pełnej sprawności psychomotorycznej

 • Badania osób do broni – ochrona osobista, broń myśliwska, broń sportowa, itp.

 

Wizyty u psychologa:02

 • Zaburzenia rozwoju
 • Trudności wychowawcze (niekontrolowana złość i gniew)
 • Zaburzenia emocji i zachowania
 • Nadpobudliwość
 • Nieśmiałość
 • Trudności w adaptacji w nowym środowisku przedszkolnym lub szkolnym02
 • Zaburzenia uwagi
 • Trudności szkolne, w tym w opanowaniu techniki czytania i pisania
 • Dojrzałość szkolna
 • Wspomaganie rozwoju małego dziecka