Szanowni Państwo

Przepisy prawa nakładają na pracodawców coraz to nowe obostrzenia w zakresie medycyny pracy. Od początku 2009 roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o służbie medycyny pracy. Zgodnie z nimi pracodawcy nie mogą już zawierać ustnych umów z jednostką medycyny pracy. Umowa taka musi być zawarta wyłącznie na piśmie i nie może być krótsza niż rok.

Coraz więcej zawodów oprócz najpopularniejszych badań wymaga dodatkowych badań specjalistycznych zwłaszcza w zakresie predyspozycji psychofizycznych, badań psychologicznych (np. zawodowi kierowcy itp.). Tymczasem wraz z oddaleniem się miejsca pracy (lub zamieszkania pracowników) od dużych ośrodków miejskich znacząco spada dostępność do nowoczesnej, pełnej diagnostyki i badań pracowniczych.

W trakcie rozmów Nasi Klienci precyzyjnie określają swoje oczekiwania wobec sposobu prowadzenia badań wstępnych i okresowych pracowników. Pracodawcy oczekują, że badania takie będą powodowały jak najkrótsze wyłączenie badanych pracowników z normalnej pracy oraz obniżenia rzeczywistego kosztu prowadzenia takich badań.

Niejednokrotnie, pacjenci chwalą sobie możliwość przeprowadzenia wszystkich wymaganych konsultacji w trakcie jednej wizyty. W odróżnieniu od jednostek konkurencyjnych, możliwość badań i konsultacji z zakresu medycyny pracy istnieje przez 5 dni w tygodniu. Istnieje również możliwość świadczenia usług w soboty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ REMEDIUM zdobyło zaufanie swoich zleceniodawców dzięki możliwości przeprowadzania badań do celów medycyny pracy na terenie zakładu pracy, co znacząco obniża obciążenia kontrahentów. Pracownik, w trakcie badań okresowych, wyłączony jest ze świadczenia pracy w czasie znacznie krótszym, niż ma to miejsce przy zastosowaniu tradycyjnego systemu wysyłania pracowników do jednostek świadczących tego typu usługi "stacjonarnie". Dzięki temu, wychodzącemu naprzeciw wymagań pracodawców udogodnieniu, badania okresowe nie powodują przynajmniej całodziennej absencji pracownika.

Usługa świadczona w miejscu pracy, zapewnia również prawidłową ocenę narażeń wynikających z konstrukcji i charakteru stanowiska i środowiska pracy, niezbędną do przeprowadzenia analizy ryzyka zawodowego związanego z czynnikami szkodliwymi.

Nadrzędną zasadą jest to, iż lekarze specjaliści, pracujący w NZOZ REMEDIUM, przywiązują szczególną uwagę do profilaktyki chorób układu naczyniowo-sercowego oraz cukrzycy, co jest najczęstszą przyczyną absencji chorobowej pracownika. Wdrożony jest system oznaczeń: poziomu cukru, cholesterolu oraz badań EKG (wskaźników nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy) dla grupy osób z grupy podwyższonego ryzyka, tj. osoby powyżej 45 roku życia bez względu na zajmowane stanowisko i warunki środowiskowe na nim występujące.

Naszym atutem są doskonali specjaliści pracujący na nowoczesnym sprzęcie. Stosowane przez nas cenniki są zdecydowanie niższe niż w podobnych placówkach działających w Łodzi, Zgierzu czy Pabianicach.