Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy:
 • opóźniony rozwój mowy
 • seplenienie (sygmatyzm) - nieprawidłowa wymowa głosek ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż
 • kappacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski k
 • gammacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski g
 • rotacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski r
 • zaburzenia mowy i komunikacji u dorosłych
 • mowa bezdźwięczna
 • terapia trudności w czytaniu i pisaniu - terapia dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 • terapia wad wymowy połączona z elementami treningu prawidłowego oddechu
 • wczesne wspomaganie rozwoju mowy u niemowląt i małych dzieci  W gabinecie prowadzone są również ćwiczenia:
 • przygotowawcze do nauki pisania i czytania na wczesnym etapie edukacji
 • symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania metodą J. Cieszyńskiej